نرم افزار HS-SKLAD

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی شیمی

امروزه سیستمهای كامپیوتری نقش عمده ای در تسریع فعالیت های مهندسی از جمله طراحی و ساخت كارخانجات دارند. بطوری كه اكنون ارایه خدمات مهندسی بدون دخالت كامپیوتر و نرم افزار در مراحل مختلف برآورد و انجام محاسبات، نقشه كشی و… خارج از عرف و تقریباً بی معناست.

ما در این مطلب به معرفی نرم افزار شبیه سازی مهندسی شیمی میپردازیم که در بخش واکنش های احتراق می تواند به شما کمک کند.

نرم افزار HS-SKLAD با هدف طراحی واحدهایی به منظور فراوری گارهای احتراق از  قبیل سولفور زدایی، حذف اکسیدهای نیتروژن و … ساخته شده است. خروجی این نرم افزار مخلوط گازی ناشی از احتراق است که بر مبنای هوای مرطوب و یا خشک ارائه می­شود. علاوه بر این، به کمک این نرم افزار می­توان محاسبات مربوط به فرایندهایی از قبیل اختلاط با سایر ترکیبات گازی، افزودن و یا حذف غبار، خنک سازی، آبدهی، گرمایش، تراکم و آبگیری را بر روی مخلوط گازی انجام داد.

بنابراین، اطلاعات گاز احتراق در هر مرحله قابل مشاهده خواهد بود. علاوه بر این، این نرم افزار اطلاعاتی در خصوص ترکیب گاز، میزان مصرف آب در واحد آبدهی، نقطه شبنم آب و اسید و خواص فیزیکی  مخلوط گازی را ارائه می­دهد.همچنین محاسبات مربوط به فرایند خشک کردن محلول و سوسپانسیون نیز امکان­پذیر است.

 

نتایج حاصل از این نرم افزار عبارتند از:

  • حجم و نسبت­های خشک و مرطوب
  • دبی جرمی و سرعت مرطوب و خشک
  • چگالی استاندارد مرطوب و خشک و چگالی عملیاتی
  • غلظت آلاینده­ها بر اساس mg/Nm3 با میزان اکسیژن مرجع متفاوت
  • رطوبت نسبی و مطلق، نقطه شبنم آب
  • محاسبه نقطه شبنم اسید به سه روش، غلظت SO3 و سرعت تبدیل
  • آنتالپی، هدایت حرارتی، گرانروی و گرمای ویژه مخلوط گازی

مخلوط گازی بر مبنای هوا بوده و شامل نیتروژن، اکسیژن، دی اکسید کربن، آب، دی اکسید سولفور، تری اکسید سولفور، اکسیدهای نیتروژن، کلرید هیدروژن، فلئورید هیدروژن و غبار می­باشد. ترکیب می­تواند به صورت درصد حجمی و یا جرمی وارد شود.