نرم افزار HS-FIRE

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی شیمی

امروزه سیستمهای كامپیوتری نقش عمده ای در تسریع فعالیت های مهندسی از جمله طراحی و ساخت كارخانجات دارند. بطوری كه اكنون ارایه خدمات مهندسی بدون دخالت كامپیوتر و نرم افزار در مراحل مختلف برآورد و انجام محاسبات، نقشه كشی و… خارج از عرف و تقریباً بی معناست.

ما در این مطلب به معرفی نرم افزار شبیه سازی مهندسی شیمی میپردازیم که در بخش واکنش های احتراق می تواند به شما کمک کند.

نرم افزار HS-FIRE یک نرم افزار مناسب برای محاسبات احتراق که آنتالپی واکنش را محاسبه می­نماید. در این نرم افزار ترکیب سوخت می­تواند به صورت عناصر تشکیل دهنده و یا فرمول شیمیایی وارد شود.

زمانیکه داده­­های سوخت به صورت کامل وارد نرم افزار می­شود، محاسبات مربوط به ارزش حرارتی سوختبه صورت خودکار انجام می­شود.

از ویژگی ­های این نرم افزار می­توان به انعطاف پذیر بودن تعیین میزان هوای ورودی به واکنش احتراق اشاره نمود که بر اساس معیارهایی از قبیل فاکتور هوای اضافی (لاندا)، دبی جرمی جریان هوا، سرعت جریان هوا، دبی جرمی گاز احتراق تولیدی، سرعت گاز احتراق تولیدی، محتوای اکسیژن در گاز احتراق (خشک و مرطوب) و دمای آدیاباتیک احتراق تعیین می­شود.

از دیگر ویژگی­های این نرم افزار می­توان به امکان تنظیم ترکیب سوخت به کمک مواد مختلف اشاره نمود. به عنوان مثال، گاز طبیعی می­تواند از ترکیب 90 درصد حجمی متان، 8 درصد حجمی اتان و 2 درصد نیتروزن حاصل شود. علاوه بر این، می­توان ترکیب سوخت را به صورت نسبت­های جرمی وارد نمود. در ادامه،  همانطوریکه در فوق اشاره شد، ارزش حرارتی به صورت خودکار محاسبه می­شود. بنابراین، سوخت­ها می‌توانند با یکدیگر ترکیب شده تا ارزش حرارتی مطلوب، حاصل شود.

نرم افزار نتایج و داده­های گازهای احتراق را به نحوی ارائه می­دهد که در نرم افزار HS-SKLAD قابل تحلیل بوده و دمای آدیاباتیک احتراق محاسبه شود .