تاریخچه کشتی رانی

پردیس فناوری کیش طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت

 

تاریخچه کشتی و کشتیرانی

بشر همواره در کنار رودخانه ها و رودها تجمع کرده و تمدن های عظیم بشری در کنار بزرگ ترین رودها شکل گرفته است.

نقش و اهمیت آب در زندگی بشری غیرقابل انکار است. مسلما این شرایط بشر را واداشت تا راهی برای عبور بر روی رودخانه ها بیابد.

بشر با مشاهده اجسام پیرامون خود به این نتیجه رسید بهترین وسیله که میتواند روی آب بماند و به زیر آب فرو نمی رود، چوب است.

بنابراین اولین کرجی ها وکلک ها ساخته شدند که برای حمل افراد و اجسام از روی رودخانه ها به کار می رفتند.

تمدن فنیقیه، بیشترین سود را از این سیستم حمل و نقل آبی به خود اختصاص دادند.

تمدن مصر نیز در کنار رود نیل شکل گرفت و مصریان نیل را بسیار مقدس میدانستند.

در قرآن کریم نیز داستانی مبنی بر نحوه ساخت کشتی توسط خداوند به نوح آمده است که نه تنها توان حمل انسان بلکه امکان حمل حیوانات را نیز داشت.

پس از پیشرفت بشر در ساخت کشتی، کم کم سفرهای دریایی نیزدر زمره سفرهای بشر برای کشف وشهود صورت گرفت.

 

کریستوف کلمب

از مشهورترین این سفرها میتوان به سفر کریستوف کلمب که برای کشف قاره جدید راهی دریاها شد نام برد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشتی های بخار

کشتی های جدید با بدنه فلزی ومخزنی برای سوخت زغال سنگ ساخته شدند که با کشتی های بخار مشهور شدند

و این کشتی ها مورد استقبال عموم مردم قرار گرفتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از معروف ترین این کشتی ها، کشتی تایتانیک را میتوان نام برد که در هنگام خروج از بندرگاه هزاران بدرقه کننده چشم انتظار بازگشت مسافران این غول دریایی بودند و هرگز گمان نمی کردند که با اجساد غرق شده مواجه شوند.

علت شهرت این کشتی ادعای شرکت سازنده مبنی بر عدم غرق شدن آن بود اما این غول آهنی در برابرعظمت کوه یخ همانند پر کاهی در اعماق اقیانوس فرو رفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در میان ایرانیان نیز سفرهای دریایی از دیرباز صورت می گرفت اما سیستم کشتیرانی در زمان پهلوی در ایران پایه گذاری شد.

اولین شرکت رسمی کشتیرانی ایرانی با نام شرکت کشتیرانی ملی آریا فعالیت خود را آغاز کرد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران این شرکت به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تغییر نام داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به مرور زمان انواع کشتی ها و کروزها نیز وارد ایران شدند و درمناطق جنوبی ایران مورد استفاده قرار گرفتند.