میلاد حضرت عیسی(ع) وسال نو میلادی مبارک

میلاد حضرت عیسی(ع) وسال نو میلادی مبارک

 

A new year is like a blank book

The pen is in your hands

It is your chance

to write a beautiful story for yourself

then do it

Happy New Year

یک سال جدید و نو همانند یک کتاب خالی است

قلم در دستان توست

این شانس و بخت توست

که یک داستان زیبا برای خودت بنویسی

پس انجامش بده