آموزش کامل تابع Main پایتون

آموزش کامل تابع Main پایتون

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات :

قبل از اینکه بیشتر به برنامه نویسی پایتون بپردازیم ، با تابع Main (تابع اصلی) و اهمیت آن آشنا می شویم.

کد زیر را در نظر بگیرید:

def main():

print “hello world!”

print “Guru99”

در اینجا ما دو قطعه از چاپ را داریم که یکی در یک تابع اصلی تعریف شده است که “hello world” و دیگری مستقل است که “Guru99” را چاپ می کند. وقتی تابع ()main را اجرا می کنید :

  • فقط “Guru99” چاپ می شود
  • و از کد ” hello world” خبری نیست.

زیرا تابع فراخوانی”if__name __ ==” __main__ را اعلام نکردیم.

  • هنگامی که مترجم پایتون یک سورس فایل را بخواند ، تمام کدهای موجود در آن را اجرا می کند.
  • وقتی پایتون ” source file” را به عنوان برنامه اصلی اجرا می کند ، متغیر ویژه (__name__) را برای داشتن یک مقدار (“__main__”) تعیین می کند.
  • هنگامی که شما تابع main را اجرا می کنید ، آنگاه عبارت “if” را می خواند و بررسی می کند که آیا __name__ برابر است با __main__ یا نه.
  • در پایتون “if__name __ ==” __main__ به شما امکان می دهد فایل های پایتون را به صورت ماژول های قابل استفاده مجدد یا برنامه های مستقل اجرا کنید.

مانند C ، پایتون از == برای مقایسه while = for استفاده می کند. مترجم پایتون از دو روش تابع main را استفاده می کند

  • import: نام فایل ماژول = __name__

false statement== if و اسکریپت در __main__ اجرا نمی شود

  • اجرای مستقیم: __ main __ =__ name __

اگر true == statement if و اسکریپت در _main___ اجرا می شود

  • بنابراین وقتی کد اجرا شد ، نام ماژول را با “if” بررسی می کند.

مهم است که بعد از تعریف تابع main (تابع اصلی)، کد را با if__name __ == “__main__” فراخوانی کنید و سپس آن را اجرا کنید ، فقط در این صورت خروجی “hello world” را در کنسول برنامه نویسی مطابق شکل زیر دریافت خواهید کرد.

توجه: اطمینان حاصل کنید که پس از تعریف تابع main ، تورفتگی ایجاد کرده و کد را درست در زیر def main() تعریف نمی کنید. در غیر این صورت خطای تورفتگی رخ می دهد.

def main():

print(“Hello World!”)

if __name__== “__main__”:

main()

print(“Guru99”)

در بالا نمونه کدهای پایتون ۳ هستند ، اگر می خواهید از پایتون ۲ استفاده کنید ، لطفا کد زیر را در نظر بگیرید

def main():

print “Hello World!”

if __name__== “__main__”:

main()

print “Guru99”

در پایتون ۳ ، نیازی به استفاده از if__name ندارید. کد زیر نیز کار می کند

def main():

print(“Hello World!”)

main()

print(“Guru99”)

جهت ثبت نام در دوره برنامه نویسی جاوا به سایت www.portal.kishtech.ir و یا با شماره ۶۶۱۷۶۱۹۶-۰۲۱ تماس حاصل نمایید .