آموزش کامنت ها در جاوا

آموزش کامنت ها در جاوا

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات :

در این آموزش با کامنت ها در جاوا و چرایی و نحوه استفاده از آنها آشنا می شوید.

در برنامه نویسی ، نظرات بخشی از برنامه در نظر گرفته می شوند که برای درک کد استفاده می شوند و توسط کامپایلرهای جاوا کاملا نادیده گرفته شده و اجرا نمی شوند.

در زبان برنامه نویسی جاوا ، دو نوع کامنت وجود دارد:

 • /* … */
 • // ….

کامنت مرسوم /*…….*/

این یک کامنت چند خطه است که می تواند چندین خطه باشد. کامپایلر جاوا همه چیز را از /* تا */ نادیده می گیرد. مثلا،

 1. /* This is a multi-line comment.
 2. * The problem prints “Hello, World!” to the standard output.
 3. */
 4. class HelloWorld {
 5. public static void main(String[] args) {
 6. {
 7. System.out.println(“Hello, World!”);
 8. }
 9. }
 10. }

در کد بالا کامنت برابر است با:

/* This is a multi-line comment.

* The problem prints “Hello, World!” to the standard output.

*/

کامنت یک خطه //

کامپایلر همه چیز را از // تا انتهای خط نادیده می گیرد. مثلا،

 1. // “Hello, World!” program
 2. class AssignmentOperator {
 3. public static void main(String[] args) {
 4. {
 5. System.out.println(“Hello, World!”); // prints “Hello, World!”
 6. }
 7. }
 8. }

برنامه فوق شامل دو کامنت یک خطه است:

// “Hello, World!” program

و

// prints “Hello, World!”

از کامنت ها در راه درست استفاده کنید

کامنت ها نباید جایگزینی برای توضیح کد های نوشتاری ضعیف به زبان انگلیسی باشد. کد با ساختار خوب و خواندنی بنویسید و از نظرات استفاده کنید.

برخی بر این باورند که کد باید مستند و کامنت ها باید کم باشند. با این حال ، کاملا با آن مخالفیم(این نظر شخصی ماست). مشکلی در استفاده از کامنت ها برای توضیح الگوریتم های پیچیده ، regex یا سناریوها وجود ندارد.

 

جهت ثبت نام در دوره برنامه نویسی جاوا به سایت www.portal.kishtech.ir و یا با شماره 66176196-021 تماس حاصل نمایید