نرم افزار Combustion Analysis

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی شیمی

امروزه سیستمهای كامپیوتری نقش عمده ای در تسریع فعالیت های مهندسی از جمله طراحی و ساخت كارخانجات دارند. بطوری كه اكنون ارایه خدمات مهندسی بدون دخالت كامپیوتر و نرم افزار در مراحل مختلف برآورد و انجام محاسبات، نقشه كشی و… خارج از عرف و تقریباً بی معناست.

ما در این مطلب به معرفی نرم افزار شبیه سازی مهندسی شیمی میپردازیم که در بخش واکنش های احتراق می تواند به شما کمک کند.

برنامه    Combustion Analysis بازده بویلر را بر اساس روش ASME Boiler Code PTC-4.1 محاسبه می­نماید. این نرم افزار آنالیز نهایی هر سوخت بر حسب درصد وزنی برای مایعات و نیز درصد حجمی برای گازها را به عنوان ورودی دریافت می­نماید. این نرم افزار آنالیز استوکیومتری احتراق را انجام داده و افت­ها، مقدار و نوع محصولات گازی تولیدی و نیز جریان هوای لازم برای داشتن درصد هوای اضافی مورد نظر را محاسبه می­نماید.

از ویژگی­های این نرم افزار می­توان به مواردی از قبیل انجام آنالیز استوکیومتری احتراق، محاسبه تلافات انرژی، محاسبه مقدار و نوع گازهای تولیدی، محاسبه جریان هوای مورد نیاز برای حصول درصد هوای اضافی مورد نیاز اشاره نمود.

شایان ذکر است قیمت این نرم افزار 89 دلار برآورد شده است.