دوره آنلاین خبرنگاری ورزشی پیشرفته

دوره آنلاین خبرنگاری ورزشی پیشرفته

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه ورزش و تربیبت بدنی

دوره خبرنگاری ورزشی پیشرفته ؛ خبرنگار ورزشی شغلی از حوزه ورزش است که دارای شایستگی های : مفاهیم اصولی ورزشی– فن بیان و ارتباطات پیشرفته – بررسی تأثیر روانشناسی و شناخت ورزشی – استفاده از مجلات ، روزنامه ، سایت های الکترونیکی و رسانه های صوتی و تصویری در حوزه ورزشی و تهیه گزارش، عکس و فیلم مربوط به رخدادهای ورزشی می باشد و با شغل راهنمای تخصصی ورزشی در ارتباط است.

جهت ثبت نام در دوره آنلاین خبرنگاری ورزشی پیشرفته به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir

 

جهت ثبت نام در دوره آنلاین خبرنگاری ورزشی پیشرفته به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir