آشنایی کامل با اجزای اصلی انواع یخچال فریزر

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی

آشنایی کامل با اجزای اصلی انواع یخچال فریزر همراه با تعمیرات

اجزای اصلی یخچال فریزر :

یخچال و فریزرها شامل دو جزء اساسی هستند: کویل کندانسور و سیم پیچ اواپراتور . خنک کننده مایع از طریق کویل توسط کمپرسور و موتور حرکت می کند. مایع در کندانسور خنک می شود. سپس به اواپراتور منتقل می شود. در اواپراتور، هوا در تماس با سیم پیچ پر شده از مایع خنک می شود. کندانسور یخچال یا یخچال و فریزر در خارج از واحد سیم پیچ است و اواپراتور سیم پیچ در داخل یخچال است. خنک کننده توسط یک کمپرسور در سیستم گردش  پیدا می کند. 

یخچال و فریزرها بدون برفک :

بیشتر یخچال و فریزرها بدون برفک هستند. در این نوع ، یک هیتر به طور خودکار توسط تایمر به منظور یخ زدایی برفک در داخل واحد روشن می شود. برفک توسط بخاری در چندین نقطه مختلف در واحد ذوب می شود و از سردترین و بیشترین مناطق مشتق شده آغاز می شود. هنگامی که برفک  بطور کامل ذوب  شود، ترموستات به طور خودکار به یک دوره خنک کننده تغییر می کند تا دمای انجماد استاندارد حفظ شود. از آنجا که این فرآیند اتوماتیک است از ایجاد برفک جلوگیری می کند.

آشنایی کامل با اجزای اصلی انواع یخچال فریزر همراه با تعمیرات
 

چرا یخچال فریزر خنک نمی کند ؟

علت اول – کویل کندانسور کثیف است

اگر کویل کندانسور در داخل دیوارهای فریزر واقع شده باشد، تمیز کردن لازم ندارند.  با این حال، اگر می توان به کویل کندانسور به راحتی از پشت و یا زیر واحد دسترسی داشته باشید، شما باید هر ۶ تا ۱۲ ماه انها را تمیز کنید. اگر کویل کندانسور کثیف باشند، قادر به از بین بردن گرما به طور موثر نبوده و ظرفیت خنک کنندگی فریزر را کاهش می دهند. اگر کویل کندانسور کثیف هستند یا در مدت زمانی است که پاک نشده اند، آنها را تمیز کنید.

 

علت دوم – موتور فن اواپراتور

موتور فن اواپراتور (تبخیر کننده(، هوا را بر روی کویل های اواپراتور گردش می دهد و آن را در سراسر فریزر جریان می دهد. اگر موتور فن اواپراتور کار نمی کند، فریزر خنک نخواهد شد. در اکثر یخچال و فریزر، موتور فن هنگامی که درب باز است کار نمی کند. برای چک کردن موتور فن اواپراتور ، درب فریزر را باز کنید و سپس کلید درب را به صورت دستی فعال کنید. اگر سوئیچ درب فعال باشد، اما موتور فن خنک کننده اجرا نشود، موتور اواپراتور را جایگزین کنید.

علت سوم – رله شروع

رله شروع نیرو را به کمپرسور می دهد. اگر شروع رله به درستی کار نکند، کمپرسور ممکن است به صورت متناوب اجرا شود یا ممکن است اصلا اجرا نشود. اگر کمپرسور اجرا نشود، فریزر خنک نمی شود. برای تعیین اینکه آیا رله شروع ضعیف است یا نه، فریزر را جدا کنید و رله شروع را از کمپرسور بردارید. از یک مولتی متر برای تست رله شروع و برای تعیین تداوم بین شروع و اجرای ترمینال استفاده کنید. اگر رله شروع تداوم نداشته باشد یا اگر بوی سوخته می دهد، آن را جایگزین کنید.