استخدام فوری

استخدام فوری 

استخدام فوری در پروژه الکترونیک و امنیتی ویژه رشته های برق ,الکترونیک ,دوربین های امنیتی و رشته های مرتبط

تلفن تماس 66176196-66493527(021)   ارسال رزومه وفرم عضویت

info@kishindustry.com