گزارش دوره استانداردحسابداری و حسابرسی

گزارش برگزاری دوره آخرین استانداردهای حسابداری و حسابرسی

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_دپارتمان مدیریت :

اولین دوره آخرین استانداردهای حسابداری و حسابرسی به صورت آنلاین همزمان توسط پردیس فناوری کیش (کیش تک) در تاریخ 24 شهریور 1399 برای شرکت ایسیکو ایران خودرو برگزار گردید.

موضوعات مطرح شده در این دوره شامل موارد زیر است :

 • آشنایی با تاریخچه و چگونگی ورود استاندارد های بین المللی به ایران
 • آشنایی با تعداد و انواع استانداردهای حسابداری مصووب در ایران
 • آشنایی با کاربرد هر یک از 41 استاندارد حسابداری
 • معرفی و شناخت هدف و دامنه و تعریف چهل و یک استاندارد حسابداری
 • آشنایی با نحوه ارائه صورت های مالی با مقاصد عمومی
 • آشنایی با نحوه ارائه صورتهای مالی تلفیقی گروه واحدهای تجاری
 • آشنایی با جریان وجوه نقد
 • آشنایی با هدایت عملیات ، تسویه تعهدات و پرداخت سود سهام
 • آشنایی با گزارش عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد مالی و جریان های نقدی آتی
 • آشنایی با استانداردهای تغییر یافته و تجدید نظر شده

 

مخاطبین این دوره شامل افراد زیر میباشد:

 • مدیران مالی شرکت ایسیکو ایران خودرو
 • مدیریت مالی و حسابداری شرکت ایسیکو ایران خودرو

برگزاری دوره جدید لایحه تاخیرات پروژه متعاقبا از طریق  سایت www.kishtech.ir و تلگرام kishtech@  و اینستاگرام _kishtech.ir  اغلام خواهد شد.