دوره پیشرفته  در اکسل پیشرفته کیش تک شامل فیلم های مباحث زیر می باشد:

1 – آموزش Conditional Formatting اکسل-قالب بندی شرطی
2 – تابع PMT اکسل-محاسبه مبلغ قسط
3 – تابع FV محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری در اکسل
4 – جستجوی پیشرفته در اکسل- تابع VLookup ,lookup,hlookup
5 – Pivot Table (پیوت تیبل) معجزه اکسل برای گزارش گیری …
6 – تابع IF اکسل همراه با شرط های And/or چندگانه در اکسل
7 – آشنایی با تابع SUMIF و نحوه استفاده از آن به همراه مثال
8 – استفاده از ابزار Goal Seek در اکسل برای تحلیل
9 – استفاده از Data Table اکسل برای تحلیل
10 – آموزش تعریف سناریو با Scenario Manager در اکسل

پیش نیاز: اکسل مقدماتی