کارگاه شناخت گیاهان دارویی

ارائه گواهینامه معتبر بین المللی قابل ترجمه در پایان دوره تکمیلی

ویژه:

 شناخت گیاهان دارویی

آشنایی با خواص دارویی گیاهان

کاربری اسانسهای دارویی گیاهی

به کار گیری گیاهان دارویی در طب سنتی

کسب و کار و در امد زایی گیاهان دارویی

 

ثبت نام portal.kishtech.ir سایت kishtech.ir

نشانی:بلوار کشاورز – خیابان شانزده آذر – انتشارات دانشگاه تهران -پلاک 54 – طبقه 5 – واحد 9

تاریخ برگزاری:98/9/27 ساعت13:00 تا 17:00

شماره تماس: 66176196-66493527

@kishtech