کاربرد سیستم تهویه

پردیس فناوری کیش-طرح ملی مشاوره- متخصصین صنعت و مدیریت-گروه محیط زیست

کاربرد سیتم های تهویه در مراکز مختلف ، متفاوت است. از این رو ، در ادامه به کاربرد این سیستم در بخش های مختلف می پردازیم.

ساختمان
از مهمترین وظایف یک سیستم تهویه مطبوع، تامین شرایط آسایش برای ساکنین یک فضای مسکونی، اداری یا تجاری است. از این رو در این سیستمها اغلب در مجتمع‌های مسکونی یا چند منظوره استفاده می‌شود.

بیمارستان
تامین شرایط آسایش در بیمارستانها مهم است ولی نکته ی مهمتر و با اهمیت بالا تامین بهداشت و تعویض هوای داخل و تامین هوای پاک و تصفیه شده جهت اتاق‌های عمل و دیگر فضاهاست. این امر تا حدی اهمیت دارد که می‌تواند باعث حفظ یا از بین رفتن جان انسانها شود. ازین استانداردهای سخت گیرانه ای در زمینه ی سیستم‌های تهویه مطبوع بیمارستانی تدوین و اجرا می‌شود.

داروسازی
در صنایع داروسازی و اتاق‌های تمیز، تامین هوای پاک بدون آلودگی و ذرات اهمیت بسیار فراوانی دارد و سیستم تهویه مطبوع و هوارسانهای‌هایژنیک چنین امری را محقق می‌سازند.

هتل
در هتلها نیز تامین شرایط آسایش و مطلوب به همراه بهینه سازی مصرف انرژی اهمیت زیادی دارد، ازین رو باید از سیستم تهویه مطبوع پیشرفته و بروزی استفاده کرد تا علاوه بر انجام وظایف مربوط به سرمایش و گرمایش، مدیریت مصرف انرژی نیز بهینه باشد.

اماکن عمومی، تفریحی، فرهنگی
در بسیاری از مجتمع‌هایی که پر رفت و آمد هستند باید از سیستم تهویه مطبوع مناسب استفاده کرد تا علاوه بر سرمایش و گرمایش، تامین هوای تازه نیز به درستی صورت پذیرد و کاربران با احساس راحتی  فضاها زمان بیشتری را صرف کنند.

صنایع و کارخانجات
همانند موارد بالا در اغلب خطوط تولید کارخانجات نیاز به سیستم‌های تهویه مطبوع نیاز است تا بتوان کیفیت محصول را به درستی تضمین کرد.