پنجمین سالگرد تاسیس پردیس فناوری کیش

26 بهمن 1399 پنجمین سالگرد تاسیس پردیس فناوری کیش گرامی باد.

همراهی همه شما عزیزان در طی پنج سال فعالیت پردیس فناوری کیش (کیش تک) باعث افتخار و سربلندی ما بوده ، و تجربه بدست آمده در این دوران راهگشای ارائه خدمات بهتر در این مجموعه خواهد بود، با آرزوی همکاریهای بیشتر در حوزه های آموزش و مشاوره آماده دریافت انتقادات،نظرات و پیشنهادات ارزشمند شما همراهان همیشگی هستیم.