کلیه افرادی که مایل به همکاری با پردیس فناوری کیش هستند می توانند در زمینه های زیر با ارسال رزومه خود به ایمیل پردیس اقدام کنند و منتظر تماس همکاران ما باشند.

  • مدرس زبان های خارجی

  • مدرس دوره های کامپیوتر

  • کارمند اداری

  • کارشناس پژوهشی

  • نماینده همکار

  • کارورزی

  • کار دانشجویی

acqyro-corporate-officers