کلیه افرادی که مایل به همکاری با پردیس فناوری کیش هستند می توانند در زمینه های زیر با ارسال مدارک هویتی و حرفه ای و نیز رزومه خود از طریق دکمه ثبت نام  اقدام کنند و منتظر تماس همکاران ما باشند.

  • مدرس دوره های آموزشی 

  • کارمند اداری و اجرایی

  • کارشناس پژوهشی

  • نماینده همکار در استان ها

  • کارورزی دانشجویی

  • کار دانشجویی

فرم ثبت نام استعدادیابی

acqyro-corporate-officers