نقش های مختلف سرپرست

بررسی نقش های مختلفی که یک سرپرست می تواند داشته باشد

توضیحاتی در مورد مهارت های مورد نیاز سرپرستی

نقش های مختلف یک سرپرست

نقش های مختلف سرپرست

از لحاظ تاریخی نظرات مختلفی درباره ی نقش موثر سرپرست در سازمان وجود داشته است و تاثیرات این نظرات هنوز هم احساس می شود. در اینجا چند نظر مختلف در مورد نقش سرپرست را مورد توجه می کنیم :

از این دید سرپرست از نظر کارکنان نماینده مستقیم مدیریت عالی است، که با آنها در تماس رودررو است و تامین کننده نظرات و اوامر افراد مافوق می باشد. نظریه دیگری، سرپرست را یک واسطه بشمار می آورد که میان توقعات واحتياجات مدیریت عالی و کارکنان گرفتار است.

در نگرشی که از نظریات مختلف درباره نقش سرپرست چه از دیدگاه تاریخی و چه از دیدگاه فعلی به عمل آمده، پنج نظریه عمده مشخص گردید که عبارت اند از: عضو موثر و فرد واسطه فرد حاشیه نشین، کارمندی دیگر و کارشناس روابط انسانی.

نقش های مختلف یک سرپرست

جایگاه سازمانی سرپرست در انواع مدیریت

کارهای مدیریتی بر حسب سطوح سازمانی متفاوت است. معمولا سه سطح زیر را برای طبقه بندی سطوح مدیریت در نظر میگیرند که عبارت اند از:

– مدیران عملیاتی یا سرپرستان

– مدیران میانی

– مدیران عالی

مهارت های مورد نیاز سرپرستی

انواع مهارت ها در همه سازمان ها و در تمام سطوح مدیریتی کاربرد دارند. اگر یک سرپرست در آغاز فعالیت خود این مهارت ها را بیاموزد،در تمام طول مدت مدیریت و برای انجام همه کارها می تواند از آنها بهره گیرد. انواع اصلی مهارت ها عبارت اند از: مهارت های فنی ، مهارت های انسانی ، مهارت های ادراکی و مهارت تصمیم گیری.

وظایف سرپرست

سرپرستان بخش مهمی از مدیریت هستند و دقیقا همان وظایفی را بر عهده دارند که مدیران دیگر سازمان انجام می دهند که عبارت اند از: 1-برنامه ریزی 2-سازماندهی 3-هدایت 4-هماهنگی 5-نظارت.

آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان 16 آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک 45 – طبقه 4 – واحد9

همه روزه از ساعت 9 تا 16.00 واتساپ و تلگرام : 09059626900 ایمیل : info@rahyaranlms.ir

تلفن : 66176196 (021)

ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : 09:00 – 16:00

وب سایت: www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir