میکروپلاستیک ها در جفت

پردیس فناوری کیش _طرح ملی مشاوره_ متخصصین صنعت ومدیریت

میکروپلاستیکها در جفت:

در پی تحقیقات انجام گرفته از سوی محققین، میکرو پلاستیکها درجفت برای نخستین بار در جفت یافت شدند.

 تحقیقات وجود میکروپلاستیکها را  بر روی تنها 0.4 درصد جفت  ، 4 مادر بررسی شده به اثبات رسید.

با این حال نگرانی هایی را از وجود و انتقال  میکرو پلاستیکها  در بند ناف جنین وجود دارد.

وجود میکروپلاستیکها در جفت باتوجه به عملکرد رابط آن  نگران کننده است.

میکرو پلاستیکها که عمدتا در اندازه ی 10 مکیرون حدود 0.01 میلی مترهستند.

این ذرات توانایی لازم جهت حرکت در جریان خون را دارند.

میکرو پلاستیک ها توانایی حمل   مواد شیمیایی را دارند.

این ذرات ، باعث آسیب دیدگی طولانی مدت یا اختلال در سیستم ایمنی جنین در حال رشد می شوند.

 قدرت حمل  میکروپلاستیک هازیاد است.

نگرانی از  جمع آوری  مواد شیمیایی سمی توسط میکرو پلاستیک ها و ورود آن به جریان خون وجود دارد.

بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ،این ذرات به احتمال زیاد توسط مادران مصرف یا تنفس شده اند.

میکروپلاستیک تعریف:

پلاستیک ها شایع ترین نوع زباله در اقیانوس ها و دریاچه ها به حساب می آیند.

بقایای پلاستیک  می تواند در هر سایز و یا شکلی موجود باشد.

در واقع این مواد می توانند سایزی در حدود 5 میلی متر تا 1 میکرومتر داشته باشند.

به ذرات با سایزی کمتر از 5 میلی متر (به اندازه ی دانه ی کنجد) میکروپلاستیک می گویند.

میکروپلاستیکها شامل اتم  هیدروژن و کربن در زنجیره های پلیمری هستند.

پیامدهای سو:

وجود میکروپلاستیکها در اقیانوسها می تواند برای زندگی آبزیان مضر واقع شود.

ذرات ریز پلاستیک شامل زباله ی پلاستیکی شکسته، الیاف مصنوعی و مواد موجود در محصولات بهداشت شخصی است.
علاوه بر اینکه میکروپلاستیک ها به حیات دریایی آسیب می رسانند.

 ذارات میکروپلاستیک می تواند توسط انسانها از طریق غذاهای دریایی، آب شیرین یا سایر مواد غذایی نیز مصرف شود .

مطالعات بیشتری لازم است  انجام شود برای ارزیابی اینکه آیا وجود میکروپلاستیک ممکن است باعث ایجاد پاسخ  ایمنی شود ؟

آیا آلودگی ناشی از وجود میکرو پلاستیک ها  منجر به آزاد شدن آلاینده های سمی و آسیب رسان می شود ؟

آیا جنین در رحم مادر دچار آلودگی میکروپلاستیکی میشود؟

 خطر جدی این ذرات برای افراد هنوز به طور کامل  شناخته نشده است.

آلودگی میکروپلاستیکها، به همه نقاط زمین، از قله کوه اورست تا عمیق ترین اقیانوسها رسیده است.