معادله حسابداری

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد معادله حسابداری

آشنایی اولیه با معادله حسابداری

مقدمه

صورتهای مالی به ما می گویند که عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری چگونه است. در حقیقت، صورتهای مالی، محصول نهایی چرخه ی حسابداری است. اما اقلام و مقادیر موجود در صورت های مالی چگونه به دست می آیند؟

برای مقاصد آموزشی و انتقال موضوع، در این جا از ابتدایی ترین ابزار حسابداری، یعنی معادله ی حسابداری استفاده می شود. دارایی ها، منابع اقتصادی اند که انتظار می رود در آینده برای واحد تجاری سود داشته باشد. وجود نقد، ملزومات اداری، موجودی کالا، اثاثیه، زمین و ساختمان، نمونه هایی از دارایی هایند. این منابع اقتصادی، به دو گروه متعلق اند و این دو گروه که در ادامه ی همین بحث از آنها یاد می شود، نسبت به دارایی های واحد تجاری ذینفع اند و ادعا دارند.

بدهی ها ادعاهای بیرونی و به معنی تعهدات اقتصادی قابل پرداخت به افراد بیرون از واحد تجاری اند. این گروه های بیرونی را اصطلاحا بستانکار می گویند. برای مثال، بستانکاری که مقداری پول به واحد تجاری قرض می دهد، تا زمانی که پول به وی باز پرداخت نشده باشد، دارای ادعا (یک حق قانونی) نسبت به بخشی از دارایی های شرکت است. ادعای درونی نسبت به دارایی های شرکت، سرمایه (حقوق مالکانه) نام دارد. سرمایه نشانگر میزان ادعای مالک یا مالکان یک واحد تجاری نسبت به دارایی های همان واحد تجاری است. با توجه به این که مالک، هنگام تأسیس واحد تجاری در آن سرمایه گذاری کرده است، نسبت به دارایی های آن واحد تجاری ادعا دارد.

معادله حسابداری

معادله حسابداری

معادله ی حسابداری که (نمودار ۲) منعکس است، رابطه ی بین دارایی ها، بدهی ها و سرمایه را نشان می دهد. دارایی ها در سمت راست معادله قرار گرفته، و ادعاهای نسبت به دارایی ها، یعنی بدهی ها و سرمایه، در سمت چپ معادله قرار می گیرند. از آنجا که ویژگی اصلی هر معادله، برابری دو طرف آن است، در حسابداری نیز این قضیه صدق می کند.

معادله حسابداری

حال تعدادی از اجزای تشکیل دهنده ی معادله ی حسابداری را معرفی میکنیم، فرض کنید مؤسسه ای دارید که کارش رساندن گوشت به رستوران یاقوت و دیگر رستوران های شهر است. زمانی که شما گوشت را به مشتریان تحویل می دهید، آنان به شما وجه نقد می دهند. وجه نقد، یک دارایی است. بعضی از مشتریان برای خرید گوشت پول ندارند، ولی وعده می دهند که در آینده پول شما را پرداخت کنند. این تعهد نیز نوعی دارایی است؛ زیرا در آینده برای شما دارای منافع خواهد بود و شما پول دریافت خواهید کرد. این وعده ی پرداخت را حساب دریافتی می گویند. حال اگر مشتری یاد شده پرداخت پول در آینده را کتبا تعهد کند، آن را سند دریافتنی گویند. تمام دریافتنی ها نوعی دارایی اند.

آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان 16 آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک 45 – طبقه 4 – واحد9

همه روزه از ساعت 9 تا 16.00 واتساپ و تلگرام : 09059626900 ایمیل : info@rahyaranlms.ir

تلفن : 66176196 (021)

ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : 09:00 – 16:00

وب سایت: www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir