مدارهای ترتیبی آسنکرون (غیر همزمان)

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد مدارهای ترتیبی آسنکرون (غیر همزمان)

آشنایی اولیه با مدارهای ترتیبی آسنکرون (غیر همزمان)

پیشگفتار

در مدارهای ترتیبی سنکرون (همزمان)، مدار در زمان پالس ساعت تغییر حالت میدهد. در عناصر حافظه فلیپ فلاپها با پالس ساعت هستند. به عبارت دیگر تمام فلیپ فلاپ ها در لبه پالس ساعت عمل می نمایند و تغییر از یک حالت به حالت دیگر، با لبه پالس ساعت انجام می شود.

ولی مدارهای ترتیبی آسنکرون (غیر همزمان)، پالس ساعت ندارند و موقعی که ورودی ها تغییر کنند مدار تغییر حالت می دهد. مدار ترتیبی آسنکرون شبیه مدار ترکیبی است که دارای فیدبک باشد. در این مدار عناصر حافظه، فلیپ فلاپ های بدون پالس ساعت و یا عناصر با تاخیر زمانی هستند. قابلیت حافظه، یک مدار با تاخیر زمانی ، به علت تاخیر زمانی است که یک سیگنال برای انتشار در گیت های دیجیتال نیاز دارد. از طرفی چون مدارهای ترتیبی آسنکرون، از پالس ساعت استفاده نمی کنند، لذا حالت مدار بلافاصله بعد از تغییر ورودی، تغییر می نماید.

بنابراین در سیستم هایی که مدار باید بدون انتظار پالس ساعت سريعا عمل نماید این مدارها بکار برده می شوند. این مدارها همچنین در سیستم های کوچک که چند قطعه دارند و بطور مستقل کار می کنند، مناسب هستند. طراحان دیجیتال، معمولا سیستم هایی طراحی می کنند که هر دو مدار سنکرون و آسنکرون را دارا باشند.

نمونه هایی از مدارهای ترتیبی آسنکرون

شکل (9-1) دیاگرام بلوکی یک مدار ترتیبی آسنکرون را نشان میدهد. که شامل یک مدار ترکیبی و عناصر تاخیر است، که حلقه های فیدبک را تشکیل میدهند. شکل مذکور دارای متغیر ورودی، m تابع خروجی و k تابع تحریک می باشد. عناصر تاخیر به عنوان یک حافظه کوتاه مدت، برای مدار ترتیبی عمل می کنند. در مدارهای با تاخیر انتشار، مدار، تاخیر کافی برای عناصر فیدبک تولید می کند، که نیازی به گذاردن عناصر تأخير اضافی نیست. مقدار حالت فعلی و حالت بعدی در مدارهای ترتیبی آسنکرون به ترتیب متغیرهای حالت و توابع تحریک نامیده می شود.

مدارهای ترتیبی آسنکرون (غیر همزمان)

مدارهای ترتیبی آسنکرون (غیر همزمان)

آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان 16 آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک 45 – طبقه 4 – واحد9

همه روزه از ساعت 9 تا 16.00 واتساپ و تلگرام : 09059626900 ایمیل : info@rahyaranlms.ir

تلفن : 66176196 (021)

ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : 09:00 – 16:00

وب سایت: www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir