مدارات فلیپ فلاپ

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد مدارات فلیپ فلاپ

آشنایی اولیه با مدارات فلیپ فلاپ

مقدمه

فلیپ فلاپ ها عناصر ذخیره ساز در مدار های ترتیبی می باشند. در اصل فلیپ فلاپ یک وسیله ذخیره سازی باینری بوده و قادر است یک بیت از اطلاعات را در خود ذخیره کند. یک مدار ترتیبی در صورت لزوم ممکن است چندین فلیپ فلاپ را شامل شود. یک فلیپ فلاپ می تواند یک حالت باینری را مادامی که تغذیه به مدارش اعمال شده است، تا مدتی نا محدود نگه دارد. تفاوت عمده بین فلیپ فلاپ ها، در تعداد ورودی ها و نحوه تأثیر آنها در تغییر حالت باینری است. ساده ترین انواع فلیپ فلاپ ها که با سطح سیگنال عمل می کنند، لچ نامیده می شوند. لچ ها ( نگهدارها ) مدارهای مبنایی هستند که همه فلیپ فلاپ ها با آنها ساخته می شوند. گرچه ل ها برای ذخیره اطلاعات باینری و طراحی مدارهای ترتیبی غیر همزمان مفیدند ، ولی عملا در مدارهای ترتیبی همزمان به کار نمی روند.

آزمایش : مدار فلیپ فلاپ RS

فلیپ فلاپ RS با دو گیت NAND متقاطع حاصل می شود. این مدار بطور معمول با 1 در هر دو ورودی اش کار می کند. مگر اینکه بخواهیم حالت فلیپ فلاپ را تغییر دهیم. اعمال 0 به S موجب می شود Q به ابرود ، و فلیپ فلاپ را به حالت Set وا دارد. وقتی که ورودی S به 1 بازگردد ، مدار در همان حالت ا باقی می ماند . پس از بازگشت هر دو ورودی به 1، مجاز به تغییر حالت فیلیپ فلاپ با استقرار 0 درR هستیم . این موجب می شود تا مدار به حالت Reset برود و حتی پس از بازگشت هر دو ورودی به 1، فلیپ فلاپ در همان حالت بماند . حالتی که برای فلیپ فلاپ RS غير مجاز است ، هنگامی است که هر دو ورودی بطور همزمان در0 باشند . بنابراین از وقوع این حالت باید جلوگیری کرد.

یک مدار فلیپ فلاپ

آزمایش : مدار فلیپ فلاپ D

یکی از راههای حذف حالت نامطلوب یعنی حالت نامعین یا غیر مجاز در فلیپ فلاپ RS این است که اطمینان کنیم که S و R هرگز با هم به 1 نمی روند. این کار با فلیپ فلاپ D میسر است. این فلیپ فلاپ تنها دو ورودی دارد : D (داده ها) و C (کنترل) ورودی D مستقیما به ورودی S و متمم آن به ورودی R وصل می شود . مادامی که ورودی کنترل در0 قرار دارد، فلیپ فلاپ RS متقاطع دارای 1 در هر ورودی بوده و مدار نمی تواند تغییر حالت دهد. در واقع مقدار D هم نقشی ندارد. وقتی 1=C باشد ورودی D نمونه برداری می شود. اگر 1=D باشد خروجی و به 1 می رود ، به این ترتیب مدار در حالت Set است. اگر 0=D باشد، خروجی Q به 0 رفته و مدار را به حالت Reset می برد.

مدارات فلیپ فلاپ

آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان 16 آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک 45 – طبقه 4 – واحد9

همه روزه از ساعت 9 تا 16.00 واتساپ و تلگرام : 09059626900 ایمیل : info@rahyaranlms.ir

تلفن : 66176196 (021)

ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : 09:00 – 16:00

وب سایت: www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir