اختلال هدست واقعیت افزوده مایکروسافت

مایکروسافت در کنفرانس سالانه توسعه دهندگان قصد داشت هدست جدید واقعیت افزوده به نام «هولولنز۲» را نمایش دهد اما هنگام رونمایی اختلالی به وجود آمد و دموی مذکور پخش نشد.

کنفرانس سالانه توسعه دهندگان Build شرکت مایکروسافت در سال جاری با یک اختلال آغاز شد.

این شرکت فناوری آماده بود تا شبیه سازی های مأموریت آپولو ۱۱ را با استفاده از «هولولنز ۲» نمایش دهد. هولولنز ۲ جدیدترین هدست واقعیت افزوده این شرکت است. اما اختلالاتی هنگام این رونمایی اتفاق افتاد.

«اندی چیکان» یکی از کارشناسان فضایی و «جان نول» سرپرست جلوه‌های ویژه و مدیر ارشد خلاقیت شرکت Industrial Light and Magic در حالی که هدست های هولولنز را به چشم گذاشته بودند روی صحنه حاضر شدند اما دمویی که آنها قصد نمایش داشتند، اصلاً پخش نشد.

نول گفت: ما مأموریت آپولو را با استفاده از فناوری قرن بیست و یکم و قدرتUnreal Engine و «هولولنز» بازسازی می‌کنیم.

هردو کارشناس کنار صحنه ایستادند و منتظر پخش انیمیشن بودند. اما انیمیشن دمو پخش نشد. چیکان در این باره گفت: خب به نظر می‌رسد انجام یک دمو زنده سخت‌تر از فرود روی ماه باشد!
آنها به سرعت از صحنه خارج شدند. این لحظه سرآغازی عجیب برای کنفرانس Build را رقم زد که تمرکز اصلی آن خدمت ابر مایکروسافت به نامAzure است.

به هرحال کمی پس از این اختلال «ساتیا نادلا» مدیر ارشد اجرایی مایکروسافت در صحنه حاضر شد تا درباره خدمت Azureسخنرانی کند.