نحوه پرداخت هزینه ثبت نام:

*برای پرداخت هزینه ها به یکی از روشهای زیر می توانید اقدام نمایید.

 

  • شماره حساب جاری پردیس فناوری کیش : ۱-۶۵۰۲۶۴-۱۱-۱۹۰ بانک ایران زمین شعبه مرکز تجاری کیش

  • جهت واریز به صورت کارت به کارت : ۵۰۵۷۸۵۱۹۹۰۰۰۲۵۷۵

  • شماره شبا جهت واریز از بانک های دیگر:IR810690019001100650264001

  • تلفن تماس: ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶