سیستم مخابرات

پردیس فناوری کیش- طرح ملی مشاوره- متخصصین صنعت مدیریت- گروه فناوری ارتباطات

 

سیستم های مخابراتی

سیستم های مخابراتی به معنای ارسال، دریافت و پردازش یک سیگنال اطلاعاتی بین دو یا تعداد بیشتری از وسایل است.

به مجموعه‌ای از اجزا که با یکدیگر کار می‌کنند تا این ارتباط بین فرستنده و گیرنده یک پیام برقرار شود، سیستم مخابراتی (Communication System) می‌گویند. به عنوان نمونه‌ای از سیستم مخابراتی می‌توان به پخش رادیویی، پخش تلویزیونی، رادیو تلگرافی، مخابرات موبایل و مخابرات کامپیوتری اشاره کرد.

دو فرد با یکدیگر به وسیله سیگنال‌های صوتی ارتباط برقرار می‌کنند. این نوع ارتباط را نیز می‌توان یک سیستم مخابراتی به حساب آورد.

 

اجزای سیستم مخابراتی

اجزای اصلی یک سیستم مخابراتی عبارتند از :

  • منبع اطلاعات (Information Source)فرستنده (Transmitter)
    کانال مخابراتی (Communication Channel)
    گیرنده (Receiver)
    ترانسدیوسر خروجی (Output Transducer)
    مقصد (Destination)
  • ترانسدیوسر ورودی (Input Transducer)