سکونت‌پذیر شدن سیبری با تغییرات اقلیمی

پردیس فناوری کیش_طرح شماوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه محیط زیست:

نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد بخش‌های بزرگی از روسیه‌ی آسیایی دراثر تغییرات اقلیمی تا اواخر قرن بیست‌ویکم سکونت‌پذیر خواهد شد.

گروهی از پژوهشگران کشورهای روسیه و آمریکا از سناریوهای فعلی پیش‌بینی تغییرات اقلیمی برای بررسی آسایش آب‌و‌هوایی روسیه‌ی آسیایی و ظرفیت آن برای سکونت انسان‌ها در قرن بیست‌ویکم استفاده کردند. نتایج این پژوهش در مجله‌ی Environmental Research Letters منتشر شده است.

سکونت‌پذیر

حدود ۱۳ میلیون کیلومترمربع از روسیه‌ی آسیایی (شرق رشته‌کوه اورال به‌سمت اقیانوس آرام)، ۷۷ درصد از زمینروسیه را تشکیل می‌دهد؛ اما جمعیت این منطقه فقط ۲۷ درصد از مردم کشور است و این جوامع در بخش استپ جنگلی جنوب متمرکز شده‌اند که آب‌و‌هوایی مناسب و خاکی حاصل‌خیز دارد. النا پارفنووا، یکی از پژوهشگران مطالعه می‌گوید:

مهاجرت‌های پیشین انسانی با تغییرات اقلیمی همبسته بوده است. با پیشرفت تکنولوژی‌، انسان توانست با شرایط اقلیمی مختلف سازگار شود و از میزان تکیه‌ی او بر شرایط محیطی کاسته شد. می‌خواستیم بدانیم تغییرات اقلیمی آینده ممکن است منجر به این شود که بخش‌های کمتر سکونت‌پذیر روسیه‌ی آسیایی برای انسان‌ها سکونت‌پذیر‌ شود.

پژوهشگران برای تجزیه‌و‌تحلیل خود از ترکیبی از ۲۰ مدل جریان عمومی و دو سناریو RCP استفاده کردند: RCP 2.6 که نشان‌دهنده‌ی تغییرات اقلیمی ملایم و RCP 8.5 که نشان‌دهنده‌ی تغییرات اقلیمی شدیدتر است. آن‌ها از میانگین تجمعی دمای ماه‌های ژانویه و ژوئیه و بارندگی سالیانه‌ی دو سناریو در منطقه‌ی روسیه‌ی آسیایی با هدف برآورد اثرهای آن‌ها روی سه شاخص اقلیمی مهم ازنظر معیشت و رفاه انسانی استفاده کردند: ظرفیت اکولوژیکی چشم‌انداز (ELP) و شدت زمستان و پوشش خاک منجمد. پارفنووا گفت:

ما افزایش‌هایی در دما از ۳.۴ درجه‌ی سانتی‌گراد (RCP 2.6) به ۹.۱ درجه‌ی سانتی‌گراد (RCP 8.5) در میانه‌ی زمستان، از ۱.۹ درجه‌ی سانتی‌گراد (RCP 2.6) به ۵.۷ درجه‌ی سانتی‌گراد (RCP 8.5) در میانه‌ی تابستان و نیز افزایش در بارندگی از ۶۰ میلی‌متر (RCP 2.6) به ۱۴۰ میلی‌متر (RCP 8.5) مشاهده کردیم. شبیه‌سازی‌های ما نشان داد با سناریو RCP8.5 تا سال ۲۰۸۰، روسیه‌ی آسیایی اقلیم ملایمی خواهد داشت و سطح زیرپوشش خاک منجمد کاهش خواهد یافت و از ۶۵ درصد کنونی به ۴۰ درصد خواهد رسید.

پژوهشگران همچنین دریافتند حتی با سناریو RCP 2.6، شاخص ELP در بیش از ۱۵ درصد از وسعت این منطقه بهبود خواهد یافت که می‌تواند به افزایش پنج‌برابری در ظرفیت سکونت‌پذیری منطقه منجر شود. پارفنووا نتیجه گرفت:

روسیه‌ی آسیایی د‌رحال‌حاضر بسیار سرد است. احتمالا در اقلیمی گرم‌تر، وضعیت امنیت غذایی در این منطقه ازلحاظ توزیع محصولات کشاورزی و قابلیت تولید برای حمایت از سکونت انسان‌ها مناسب‌تر خواهد شد. اگرچه توسعه‌ی زمین به سیاست‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بستگی دارد، بدیهی است زمین‌های دارای زیرساخت‌های توسعه‌یافته و ظرفیت درخورتوجه برای کشاورزی ابتدا با جمعیت پر خواهند شد. بخش‌های عظیمی از سیبری و شرق دور ازنظر توسعه‌ی زیرساخت‌ها ضعیف است و سرعت این تحولات به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کشاورزی بستگی دارد که به‌نوبه‌ی خود به تصمیماتی وابسته است که به‌زودی باید گرفته شود.