دوره های ایمنی و بهداشت ویژه کارگری و کارفرمایی و افسر HSE

بر اساس آئین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کاراموزان وزارت کار، شرکت‌هایی که قصد اخذ گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دارند، موظفند مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و کلیه پرسنل تحت پوشش خود (دفتر مرکزی و پروژه‌های فعال) را در این دوره ثبت نام نمایند. گذراندن این دوره توسط کلیه افراد لیست بیمه الزامی می‌باشد.

 

جزئیات دوره ها:

 

  •  دوره عمومی ایمنی و بهداشت ویژه کارگران             مدت دوره: 8 ساعت              مرجع صادرکننده گواهی: وزارت کار

ویژه پرسنل کلیه سازمانها و شرکت ها (دوره الزامی جهت اخذ صلاحیت پیمانکاران)

 

  • دوره عمومی ایمنی و بهداشت ویژه کارفرمایان          مدت دوره: 20 ساعت            مرجع صادرکننده گواهی: وزارت کار

ویژه مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای پیمانکاری (دوره الزامی جهت اخذ صلاحیت پیمانکاران)

 

  • دوره عمومی ایمنی و بهداشت ویژه مسئولین ایمنی      مدت دوره: 40 ساعت         مرجع صادرکننده گواهی: وزارت کار

ویژه مسئولین HSE شرکت ها (دوره الزامی جهت اخذ صلاحیت پیمانکاران)

 

  • دوره تخصصی شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک       مدت دوره: 16 ساعت          مرجع صادرکننده گواهی: وزارت کار

ویژه مسئولین HSE شرکت ها (دوره الزامی جهت اخذ صلاحیت پیمانکاران)

 

  • دوره تخصصی ایمنی در برق                                مدت دوره : 16 ساعت             مرجع صادرکننده گواهی: وزارت کار

ویژه کلیه مسئولین HSE  و نفرات مرتبط با حوزه برق

 

  • افسر HSE (بهداشت ایمنی و محیط زیست)           مدت دوره: 40 ساعت            

ویژه مسئولین HSE سازمانها و شرکت ها و نفرات علاقه مند به فعالیت در حوزه HSE

 

جهت ثبت نام و شرکت در هر کدام از دوره های فوق با ما تماس بگیرید.

تلفن تماس: 02166577055

تماس فوري ،تلگرام، ایتا و یا پيامك : 09361071953