دوره زبان انگلیسی به صورت حضوری

دوره زبان انگلیسی به صورت حضوری

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه زبانهای خارجی:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن زبان-انگلیسی_پردیس-فناوری-کیش-1024x576.jpg است

جهت ثبت نام در دوره زبان انگلیسی در پردیس فناوری کیش شما میتوانید به سامانه زیر مراجعه نمایید:

www.portal.kishtech.ir

زمان برگزاری : 9تیرماه 98 از ساعت 9:00 الی 10:30

و برای هماهنگی بیشتر و تعیین سطح به صورت آنلاین میتوانید با شماره زیر تماس داشته :

021-66176196         09059626900

با مدرسین مجرب      تعیین سطح آنلاین         پشتیبانی آنلاین