دوره آموزش معرق کاشی و آینه کاری در پردیس فناوری کیش

دوره آموزش معرق کاشی و آینه کاری در پردیس فناوری کیش

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه فرهنگ و هنر : برای اولین بار دوره آموزش معرق کاشی و آینه کاری در پردیس فناوری کیش در پردیس فناوری کیش، پردیس فناوری کیش از تمام صنف های مشاغل حمایت میکند ، شما هم میتوانید کسب و کار جدیدی برای خودتان داشته باشیدپردیس فناوری کیش با شماست.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن دوره-معرق-کاشی.jpg است

  • تاریخ برگزاری : ۹۸/۴/20
  • ساعت برگزاری ۱۵:0۰
  • محل برگزاری : بلوار کشاورز خیابان شانزده آذر (انتشارات دانشگاه تهران) پلاک ۵۴ طبقه ۵ واحد ۹

برای ثبت نام  : porta.kishtech.ir