روش های انجام مشاوره

1_معرفی مشاوره حضوری

متقاضی مشاوره در صنعت می تواند در دو بعد فرآیند تولید و تجهیزات مربوط به تولید براساس مشکل مانع موجود و جهت شکل و دست یابی به راه حل و اصلاح وضعیت درخواست خود را مطرح نماید که این حالت با مراجعه به کلینیک صنعت و یا تلفن_فکس و ایمیل امکان پذیر شد.

2_ مراحل ایجاد جلسات مشاوره حضوری

5656

3_ روش های ارسالی دستورالعمل کامل در خصوص مشاوره حضوری

امروزه باپیشرفت علم و تکنولوژی برای ایجاد اتصال مناسب و به کارگیری مجرب ترین اساتید می توان از بانک های اطلاعاتی مربوط به متخصصین و یا از طریق سایت های معرفی شده توسط سازمان ها و سایت های معرفی شده تبلیغاتی و مجلات تخصصی به صنعت مشخص شده فکس،ایمیل ارسال اطلاع رسانی شبکه ای تلویزیونی و پیامک می باشد.

4_ جمع آوری و دسته بندی اطلاعات

اطلاعات جمع آوری شده در خصوص نوع تخصص ها و گرایش ها و دسته بندی در کدهای الفبایی و شماره ای می تواند یک نمای مناسبی از نیازمندی ها به اعضای علمی را مشخص نمایید.

اطلاع رسانی از طریق سایت کلینیک و مجلات تخصصی برای جذب اساتید متخصص آغاز می گردد در این مخصات اساتید و کامل کردن آنها به همراه مدارک مورد نیاز آن رابه آدرس اعلام شده ایمیل می شود و توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

5_ ایجاد جلسات حضوری بین کارشناسان

حضور اساتید در کلینیک و مشاوره در حضور تخصصی وی بر اساس دعوت کارشناسان فنی دو بخش صورت می گیرد که این موضوع می تواند به عنوان بخش وظیفه ای با ساعت مشخص نیز تعیین گردد.

جهت یکپارچگی سهولت دسترسی کارشناسان فنی به مشخصات اساتید متخصص جهت بهره گیریی آنان در جلسات مشاوره بانک اطلاعاتی مشاورین در یکی از نرم افزار های برپا  وب تهیه و طراحی گردیده است که می توان پس از عضویت در یک بانک اطلاعاتی به فهرست مشاورین متخصص دسترسی داشت.

6_ طرح انجام مشاوره غیر حضوری در صنعت

انجام مشاوره غیر حضوری به دلیلایل گوناگون از ضروریات عصر کنونی محسوب می  گردد که از آن جمله می تواند به موارد زیر اشاره کرد.

پراکندگی صنایع به علت نوع فعالیت و وابستگی به مناطق خاص جغرافیایی و آب و هوایی و نبودن امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی در همه مناطق صنعتی و تمامی مشاوره های غیر حضوری در مناطق و بسته به نوع فعالیت صنعتی انجام می شود.

7_ ضروریات انجام مشاوره غیرحضوری

1_ پراکندگی صنایع به علت نوع فعالیت و وابستگی به مناطق خاص جغرافیایی و آب و هوا

2_ لزوم دور بودن بعضی از صنایع ار مناطق شهری به دلیل آلایندگی این گونه صنایع

3_ نبودن امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی در همه مناطق صنعتی

4- عدم دسترسی به استید و متخصص مشاوره در همه مناطق صنعتی

5_تمرکز متخصصین مجرب و زبده در مراکز دانشگاهی ومشخص واندگ و نیز عدم مراجعه و یا تردد آسان آنها به مراکز صنعتی دور

6_ لزوم مدیریت زمان در دریافت مشاوره های صنعتی و کاهش خسارتهای ناشی از دست رفته زمان خواب دستگاه تحقیقاتی

7_عدم وجود یک سیستم حمایتی پایدار در پرداخت هزینه های مشاوره در مراجعه متخصصین به صنایع

8_ عدم تمایل مراجعه متخصصین طراز اول به مناطق دور با امکانات بسیار پایین کثرت فعالیتهای علمی و تحقیقاتی.

8_ انواع مشاوره از راه دور (غیر حضوری)

1_ 8 – مشاوره به صورت ذخیره و ارسال   store , forward

2_ 8 – انجام مشاوره همزمان

3_8 – ارائه مشاوره به صورت همزمان با ویدئوکنفرانس

20617448243342391851482183019412311324717877

9_مشاوره به صورت ذخیره و ارسال store , forward

در این روش که مشاوره عمدتا بر مبنای تهیه و ارسال متن و فایل های ضمیمه آن صورت می گیرد. بهترین روش ارسال از طریق پست الکترونیک می باشد.

در این روش شکل  صنعتی را ایسال کرده و پس از بررسی های لازم به پرسش های درخواستی از طیق فیلم و تصاویر درخواست می نمایند ارسال می شود و از طریق فایل ها مبنی بر دو اصل است که ذخیره و ارسال غیر همزمان پیگیری می شود و پیشنهاد ها کار گرفته می شود.

10_انجام همزمان مشاوره reel time
در این روش مشاوره مطلوب می شود بر اساس زمان تعیین شده توسط مرکز ارائه مشاوره در وب سایت و اطلاع رسانی به درخواست کنندگان صورت می گیرد که بیشتر به صورت chat دیداری و شنیداری به درخواست کننده می باشد.

اثربخشی در اینگونه مشاوره ها به مراتب بیشتر از روش های گفته شوه است.

11_ اثر بخشی مشاوره همزمان

در این روش احتیاجی به تجهیزات فنی خاصی نداریم. نکته ی مهم از روش های مشاوره ای از راه دور تفکیک درخواست های مشاوره ای توسط کارشناسان فنی و ارائه مشاوره از راه دور است که امکان ارجاع درخواست مشاوره ها را به متخصصین و اساتید مجرب دانشگاهی وصنعتی میسر می نمایید.

12_ مراحل تفکیک درخواست مشاوره و ارجاع به اساتید مربوطه

1_12 –  ابتدا درخواست مشاوره از طریق تکمیل فرم در سایت مربوطه

2_12-  دریافت و درخواست مشاوره اولیه توسط کارشناسان فنی جهت تعیین متخششین از بانک های اطلاعاتی مشاورین و ارجاع درخواست مشاوره متخصصین در زمینه مربوطه

3_12-  تعیین زمان و تاریخ ارائه مشاوره در هر دو روش همزمان و غیر همزمان برای همامنگی ثبت

4_12-  اعلام نحوه دریافت هزینه مشاوره و چگونگی محاسبه آن و یا میزان فرازو نشیب حمایتی

5_12- ارائه مشاوره توسط متخصص

6_12- تکمیل فرم ارزیابی مشاوره توسط گیرنده مشاوره

7_12- تکمیل فرم اثر بخشی مشاوره در زمان تعیین شده پس از یک یا دوماه پس از انجام کنفرانس.

13_ کاربرد ارائه مشاوره همزمان به صورت ویدئو کنفرانس

در این روش که از مجتمع با شهرک های صنعتی کاربرد دارد مراکز گیرنده مشاوره در ارتباط با مراکز ارائه شده و ارائه دهنده مشاوره ایجاد می شود که هر دوی این مراکز مجهز به سیستم های پیشفته و امکانات ویدئوکنفرانسینگ می باشد متقاضی مشاوره و نیز متخصص مربوطه در زمان و تاریخ مشخص در جلسه مشاوره غیر حضوری و رمی حاضر می شوند.

14_ مزیت های روش مشاوره همزمان به صورت ویدئو کنفرانس

مزیت های این روش وجود امکانات نرم افزارها و سخت افزار ی خاص مناسب انجام مشاوره مانند قابلیت های صوتی و تصویری با تنظیمات پیشرفته مانند اصوات دستگاه و یا بزرگ نمایی تصویر محیطی می باشد همچنین استفاده از وایت برد الکترونیکی متصل به قلم نوری و امکان دریافت فایل های اطلاعاتی و متنی بی رنگ در حین انجام مشاوره، حضوری همزمان چند مشاوره دهنده یا گیرنده مشاوره در این روش امکان پذیر است

15_ سخت افزار های مورد نیاز در ایجاد مشاوره همزمان به صورت ویدئوکنفرانس

در روش های گفته شده امکانات سخت افزار های متفاوتی نیاز است . آنچه به طور متداول استفاده می شود { 1_کامپیوتر  2_اسمنر  3_چاپگر  4_ قلم نوری  5_ دوربین  6_میکروفن  7_بلندگو} می باشد در صورتی که امکان طراحی مرکز گیرنده و ارائه کننده مشاوره تخصصی مورد نظر باشد استفاده از امکانات پیشرفته تر مانند دوربین هایی با ققابلیت بزرگ نمایی و قابل حرکت به اطراف و نیز قابل تنظیم در نور ها با شدت متفاوت می باشد.

16_ نرم افزار های مورد نیاز در ایجاد مشاوره همزمان به صورت ویدئوکنفرانس

جهت   بهره گیری از اساتید مجرب و متخصص دانشگاهی جهت صنایع  مختلف در نقاط مختلف و حتی دور از دسترسی نیازمند ایجاد یک سامانه مناسب برای تهیه بانک اطلاعاتی در قالب نرم افزارهای برپایه وب سایت های my sql ms access وغیره می تواند مفید واقع گردد.

17_ نرم افزارهای ایجاد اتصال مشاوره غیر حضوری

علاوه بر روشهای گفته شده که بدون هیچ گونه نرم افزار خاص می توان به صورت غیر همزمان و با ارسال پیام مشاوره را دریافت نمود و در محیط پست الکترونیک و یا محیط chat به صورت همزمان این کار را انجام داد.

در گاهی موارد نیازمند امکانات بیشتر برای انجام یک مشاوره کامل دیداری، شنیداری و نیز استفاده از امکانات وایت برد و نمایش فایل هستیم، در این گونه موارد، استفاده از نرم افزار Adobe connect که بر پایه Adobe flash player  تهیه می شود بسیار کارایی داشته است.

18_ ویژگی های نرم افزار Adobe Flash player چیست؟


از ویژگی های این نرم افزار عدم نیاز به سرعت بالا و پهنای زیاد اینترنت می باشد. همچنین کیفیت ارائه خدمات در این روش به ویژه در نسخه های جدید آن بسیار مطلوب است امکان ارسال و دریافت تصاویر و صدا بدون قطعی و نویز بهره گیری از وایت برد جهت رسم شکل متن نویسی انجام محاسبات همزمان باز کردن فایل های متنی صفحه گسترده و ارائه مطالب همچنین قابل استفاده بدون این نرم افزار برپایه همه سیستم عامل های موجود می باشد.

19_ کاربرد مشاوره های پیشین در صنایع مربوطه

روش های مشاوره غیر حضوری در صنایع یک روش جا افتاده در بعضی از صنایع بکار گرفته است که نمونه های آن را در بعضی از صنایع دیده می شود مثل فروش و ساخت لوازم خانگی می توان از مشاوره ها  و نظرسنجی های قبلی از ساخت و اشکالات یک قطعه جدید استفاده کرد.

20_ نقش مهم و اساسی و دانشگاههای و مراکز مشاوره در صنایع شهرک صنعتی شمس آباد

دانشگاه ها نقش مهم و اساسی در مشاوره دارند زیرا  مشاوره یکی از رشته های تحصیلی دانشگاهی شده است که در همه دانشگاه ها می شود در صنایع مختلف راهنمایی و روش های مهم و قابل به کار گیری با امکانات هستند در مشاوره صنعتی شمس آباد از اساتید مشاوره ای دانشگاه های مختلف مربوط به صنعت می شود. صنایع سنگری و صنایع الکترونیک قالب سازی و ریخته گری شیشه و بلور مواد غذایی ماشین آلات است.