خجسته میلاد پیامبر(ص)

خجسته میلاد حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی (ص) ، پیامبر رحمت و مهربانی و امام جعفر صادق (ع) مبارک و تهنیت باد.

سامانه آموزش مجازی رهیاران – کیش تک