حفاظت فنی و بهداشت کار

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد حفاظت فنی و بهداشت کار

آشنایی اولیه با حفاظت فنی و بهداشت کار

مقدمه

پیشرفت علم و فناوری و دستاورد های زیادی را به دنبال داشته است و تا حد زیادی راحتی و آرامش نصیب انسان ها گردیده است. ولكن مضرات آن نیز کم نبوده است. مهم ترین وسیله ای که دولت ها برای کاهش این خطرات در اختیار دارند قانون است. قانون کار درایران مطرح شده و آیین نامه ها و بخشنامه های مختلفی در این زمینه به تصویب رسیده و اعلان گردیده است.

اهداف حفاظت فنی و بهداشت کار

هدف عمده حفاظت فنی برقراری امنیت محیط کار از لحاظ وضعیت ساختمان , دستگاه ها و پیش بینی وسایل اطفاء حریق و .. می باشد. هدف از بهداشت کار برقراری امنیت محیط کاراز لحاظ تمیز و مرتب نگه داشتن محیط کارگاه است. جلوگیری از بروز بیماری های شغلی و غیر شغلی یکی از اهداف فنی و بهداشت کار است. تناسب کار با وضعیت جسمی و روحی کارگران و به طور کلی سالم و به سلامت نگه داشتن کارگر و محیط کار می باشد.

 حفاظت فنی و بهداشت کار

حوادث ناشی از کار

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران حادثه ناشی از کار و حادثه ای بیان شده است که در هنگام انجام وظیفه برای فرد پیش می آید.

چه چیز موجب بروز حوادث می شود

علل بروز سانحه را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

١- علل مستقیم

۲- علل غیر مستقیم

 حفاظت فنی و بهداشت کار

برنامه های بهداشت کار در ایران

در زمینه بهداشت کار در سطح جهان سه سازمان بین المللی فعالیت دارند. شامل سازمان بین المللی کار(I.L.O)  سازمان بهداشت جهانی (W.H.O)  و سازمان بین اللملی استاندارد (I.O.S) می باشند. برای رسیدن به هدف های بهداشت کار آیین نامه تاسیس مرکز بهداشت کار در کارگاه ها تدوین گردیده است.

مسئولیت ها و حقوق کارفرمایان و کارکنان

با توجه به قانون بهداشت و ایمنی کار و کارفرمایان و کارکنان مسئولیت ها و حقوقی دارند. برای مثال و کارفرمایان مسئول تامین ایمنی در محل کار و رفع هر نوع خطر شناخته شده و هستند. براساس معیار های سازمان تامین بهداشت و ایمنی کار و شرایط محل کار تعیین شده و کارفرمایان ناگزیرند خود را با این معیارها سازگار نمایند و آنها را رعایت کنند. کارکنان نیز حقوق و مسئولیت های مشخصی دارند؛ ولی اگر آنها را رعایت نکند. مسئولیت عواقب احتمالی بر عهده ی خود کارگر است.

آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان 16 آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک 45 – طبقه 4 – واحد9

همه روزه از ساعت 9 تا 16.00 واتساپ و تلگرام : 09059626900 ایمیل : info@rahyaranlms.ir

تلفن : 66176196 (021)

ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : 09:00 – 16:00

وب سایت: www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir