ترجمه علمی و فنی
بی گمان زبان یکی از مهمترین عوامل تعامل و تبادل انسان  ها و جوامع با یکدیگر است. زبان، زمینه انتقال علم و تجربه، فرهنگ و بینش و اندیشه و هنر است. آگاهی ما از یافته ها و داشته های ما مایه رشد و پیشرفت آنهاست. حتی اگر فرد یا جامعه ای ، عقب مانده تر از دیگری باشد، آگاهی متقابل از یافته ها و داشته ها می تواند فاصله های را کم کند و سوءتفاهم ها را کاهش دهد.
آن چه نام خود کفایی و استقلال علمی و فنی به خود گرفته و نتیجه های بسیار در اقتصاد و سیات به بار می آورد جز از راه آگاهی از دستاوردهای پیشرفتگان در علم و فن و هنر میسر نیست و نخستین گام برای این آگاهی، آگاهی از زبان علم در رشته های مختلف است.
کم توجهی یابی یا بی توجهی به این مهم و فرورفتگی درخویش و ایجاد مانع در راه تبادل و تعامل با جهان خارج، نتیجه ای جز واپسماندگی و ضعف نخواهد داشت و این در کوتاه مدت یا بلند مدت به معنی ضربه پذیری، شکست ، تحقیر، اضمحلال و نابودی خواهد بود.
پس ترجمه ـ یعنی دانستن زبان دیگر و انتقال موضوع های مفید آن به زبان خودی و از زبان خودی به زبان دیگر ـ یک نیاز است؛ نیازی برای ماندن، قوی ماندن، پیشرفته بودن و حتی زنده بودن.
chat-in-any-language-with-sdl-translate-chat
 • ترجمه چیست؟
  ترجمه ، «برگرداندن چیزی که گفته یا به ویژه نوشته شده، به زبانی دیگر است. »
  این معنی که در فرهنگ OXFORD سال ۱۹۹۶ آمده شاید دقیق ترین تعریف کوتاه ترجمه باشد. در این تعریف چهار عنصر نهفته است:
  ۱. مطلبی که به صورت گفته یانوشته در آمده است (موضوع)
  ۲. یک زبان (زبان مبدا)
  ۳. زبان دیگر (زبان مقصد)
  ۴. عمل وارد کردن مطلب از زبان مبدا به زبان مقصد (ترجمه کردن)
 • ترجمه، علم است
  برای این که عمل برگرداندن موضوعی که به یک زبان (زبان مبدا) گفته یا نوشته شده به زبانی دیگر (زبان مقصد) صورت پذیرد، نیاز به دانش هایی است:
  ۱. دانش آن موضوع؛
  ۲. دانش زبان مبدا؛
  ۳. دانش زبان مقصد؛
  ۴. دانش چگونگی عمل انتقال مطلب.
  پس ترجمه، علمی است که از چهار علم تشکیل شده است و مانند هر علم دیگر می توان تعبیرهای «دقت»، «واقع نمایی»، «راستی»، «اثبات پذیری»، «ابطال پذیری» و مشتقات آنها را درباره آن به کار برد.
 • ترجمه ، هم فن است هم هنر
  علم ترجمه، دستورالعملها و بایدها و نبایدهایی را به عنوان ابزار تعیین می کند تا عمل ترجمه به درستی صورت پذیرد. ترجمه کردن یعنی عمل به این دستورالعمل ها و بایدها و نبایدها. ترجمه را در عمل باید آموخت. پس ترجمه، فن است؛ فنی که بر اساس دستورالعمل  هایی برخاسته از علم ترجمه، به اجرا در می آید.
  از آنجایی که ترجمه، با زبان سرو کار دارد. در کاربرد یک زبان، آن گاه که مجال ابتکار، خلاقیت و زیبایی در یافتن معادل ها از زبانی به زبان دیگر است، پای هنر به میان می آید. پس ترجمه، یک هنر است؛ هنری که می توان از تعبیرهای «خلاقیت»،«زیبایی» و «گیرایی» درباره آن استفاده کرد.
پردیس فناوری کیش در نظر دارد ترجمه علمی و فنی مطالب در موضوعات زیر را در زبان های مختلف در کوتاهترین زمان با بالاترین کیفیت انجام دهد.

ترجمه کتاب

ترجمه مقالات علمی و فنی
ترجمه مقالات پژوهشی
ترجمه متون تحقیقی
ترجمه مقالات کشاورزی
ترجمه مقالات علوم پایه
ترجمه مقالات علوم انسانی
ترجمه مقالات پزشکی
ترجمه مقالات فنی مهندسی
ترجمه مقالات هنر و معماری