اصول کنترل

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد اصول کنترل

آشنایی اولیه با اصول کنترل

مقدمه

در مقدمه این بخش می خواهیم عرض کنیم هنگامی که یک سیستم خواه یک سیستم مکانیکی و خواه یک سازمان بازرگانی در جهت هدف های خاص به حرکت در می آید ممکن است اتفاق افتد که در جهت دور کردن سیستم از هدف خود باشد. فرایند کنترل توفيق آمیز , فرایندی است که اثر لازم جهت تصحیح سیستم مورد نظر را قبل از آن که انحرافات جنبه جدی یابد بر جای می گذارد.

اصول کنترل

تعریف کنترل

تعریف کنترل در واقع می تواند فرایندی باشد برای حصول اطمینان از این که عملیات یا اقدامات واقعی با عملیات پیش بینی شده و برنامه ریزی شده همانند است. به عبارت دیگر کنترل فراگردی است که از طریق آن عملیات انجام شده با فعالیت های برنامه ریزی شده تطبیق داده می شوند.

فراگرد کنترل

فراگرد کنترل شامل چهار مرحله اساسی به شرح ذیل می باشد.

١- تعیین استاندارد یا ضابطه ی عملکرد

۲- سنجش عملکرد در برابر استاندارد

٣- تشخیص انحرافات و تحلیل علل آن ها

۴- اقدامات اصلاحی

انواع کنترل

١- کنترل آینده نگر یا قبل از انجام عملیات

۲- کنترل زمان وقوع یا در حین انجام عملیات

٣- کنترل گذشته نگر یا بعد از انجام عملیات

اصول کنترل

روش های کنترل

روش های کنترل مانند: تدابیر سنتی – کنترل از طریق بودجه تجزیه – تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر- نمودار گانت – فنون تجزیه و تحلیل شبکه

فن بازنگری برنامه PERT

فن بازنگری یا شبکه پرت نمودار گردش کاری است که توالی فعالیت های مورد نیاز برای تکمیل یک پروژه را نشان می دهد و معمولا برای کنترل پروژه های بزرگی که مستلزم هماهنگی داده های بسیاری است استفاده می شود. برای استفاده از شبکه پرت مدیر باید:

١- فعالیت هایی را که باید اجرا شوند معین کند

۲- توالی فعالیت ها را مشخص کند

٣- زمان مورد نیاز برای تکمیل هر فعالیت را تعیین کند

۴- شبکه را ترسیم کند

5- بلندترین مسیری را که در شبکه برای تکمیل پروژه وجود دارد معین کند

برای درک چگونگی تشکیل شبکه پرت ابتدا باید سه مفهوم اساسی زیر شناخته شوند:

١- رویداد ۲ فعالیت ۳- مسیر بحرانی

زمان مورد نیاز برای تکمیل هر فعالیت

برای برآوردن زمان مورد نیاز برای تکمیل هر فعالیت سه زمان به شرح زیر برآورد می شود:

١- زمان خوش بینانه: یعنی مدت زمان آرمانی برای تکمیل یک فعالیت

۲- زمان محتمل: یعنی مدت زمان معمول برای تکمیل یک فعالیت

٣- زمان بدبینانه: یعنی بدترین شرایط زمانی برای انجام یک فعالیت

آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان 16 آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک 45 – طبقه 4 – واحد9

همه روزه از ساعت 9 تا 16.00 واتساپ و تلگرام : 09059626900 ایمیل : info@rahyaranlms.ir

تلفن : 66176196 (021)

ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : 09:00 – 16:00

وب سایت: www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir