اصول سرپرستی

کلیات و مفاهیم سرپرستی

توضیحاتی در مورد پایه و اساس اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

حوزه سرپرستی یکی از چالش برانگیزترین حوزه های مدیریتی سازمان است. چرا که سرپرست باید با مدیران و روسا از یک طرف و با کارکنان از طرف دیگر ارتباط داشته باشد. از این رو برای تبدیل شدن یک نیروی کار ساده به فردی متخصص نیاز به فراگیری دانش و مجهز شدن به برخی مهارت های مدیریتی است. ازاین قبیل برقراری ارتباط ،ایجاد انگیزه در کارکنان ، بهبود بهره وری اداره کارکنان مشکل دار و مشکل ساز و غیره از وظایف سرپرست می باشد.

مفهوم سرپرستی

بنا بر تعریف، سرپرست به کسی اطلاق می گردد که دیگران را هدایت و اداره می کند. در سازمان برخلاف سایر رده های مدیریتی افراد غیر مدیر را اداره می کند. در فرهنگ آمریکایی از سرپرست به عنوان پیشرو نام برده می شود. از نظر لغوی در زبان انگلیسی سرپرست از دو واژه بزرگ گسترده بینایی یا قدرت تصور تشکیل شده است. در متون مدیریت سرپرست به کسی اطلاق می گردد که مسئولیت هدایت و اداره دیگران را عهده دار است. همچنین از طریق برقراری ارتباط، فعالیت های سازمان را به وسیله زیردستان به انجام می رساند.

اصول سسرپرستی

وظایف کلی یک سرپرست

 1- سرپرست چندین کارمند یا کارگر دارد که به او گزارش می دهند

2- کار سرپرست از طریق افراد زیر مجموعه صورت می گیرد

3- تلاش سرپرست در جهت تحقق اهداف و دستیابی به شاخص های عملکردی می باشد که از طریق مدیران بالا رتبه تعيين می شود

4- نوع فعالیت سرپرست اجرایی و عملیاتی می باشد

تاریخچه اصول سرپرستی

موقعیت و جایگاه اصول سرپرستی در صنایع و سازمان های صنعتی طی اعصار گذشته تحولات چشمگیری داشته است. در گذشته سرپرست به تنهایی کارگاه را اداره می کرد. ولی پیدایش مکتب “مدیریت علمی “توسط”تيلور” و طرح عقاید جدید او در زمینه اعمال سرپرستی تخصصی به جای روش سنتی سرپرستی فردی، باعث تخصصی شدن امور سرپرستی گردید. در این زمان، اگر چه سرپرست تعبیر و تفسیر خط مشی های سازمانی را که در آن کار می کرد به عهده داشت. اما مانند گذشته در وضع این خط مشی ها دخالتی نداشت. این نوع تحول جدید باعث شد به روش پیشین سازمان ها که بر اساس آن یک فرد فقط به این علت سرپرست گروه می شد که مدت زیادی در آن شغل کار کرده بود پایان داده شد.

آدرس : تهران – بلوار کشاورز- خیابان 16 آذر جنب انتشارات دانشگاه تهران – پلاک 45 – طبقه 4 – واحد9

همه روزه از ساعت 9 تا 16.00 واتساپ و تلگرام : 09059626900 ایمیل : info@rahyaranlms.ir

تلفن : 66176196 (021)

ساعات اداری : شنبه – پنجشنبه : 09:00 – 16:00

وب سایت: www.kishtech.ir www.kishindustry.ir www.rahyaranlms.ir www.kishindustry.com www.portal.kishtech.ir