سرویس دریافت وام ارز دیجیتال در بیت‌پین

دپارتمان مدیریت مالی کیش تک ؛ بیت لون، سرویس جدید بیت پین (Bitpin) با همکاری مجموعه ونسی (Vency) برای دریافت وام با ضمانت دارایی ارز دیجیتال است.