اینترنت دیگر همگانی نیست !

اخبار چند روز اخیر حوزه فناوری از آغاز دوران جدیدی خبر می‌دهد که از ماه‌ها قبل هم زمزمه‌های آن شنیده و هشدارهایی درباره آن مطرح شده بود. این دوران تازه معنای اینترنت، به عنوان امکانی عام و گسترده برای دسترسی تمام مردم را تغییر داده است.