دوره آموزش آنلاین نرم افزارACCESSویژه بهار1400

دوره آموزش آنلاین نرم افزار ACCESS پردیس فناوری کیش _طرح ویژه جشنواره بهار 1400 نرم‌افزار اکسس (Microsoft Access) یکی از مجموعه‌های پرکاربرد نرم‌افزاری و از مجموعه‌ی مایکروسافت آفیس است. بی‌شک امروزه بر روی هر کامپیوتری قسمتی از این ابزار کاربردی نصب شده و کمتر کاربری را می‌توان پیدا کرد که به این نرم‌افزار آشنایی نداشته باشد.