دوره قراردادنویسی و الزامات بین المللی

پردیس فناوری کیش برگزار میکند: دوره قراردادنویسی و الزامات بین المللی قرارداد نویسی یک امر تخصصی و حساس است. برای این‌که یک قرارداد بی‌نقص بنویسید؛ لازم است که از تمام جزئیات قراداد نویسی آگاه شوید تا هیچ چیزی از قلم نیافتد و ضرری متوجه شما نباشد.   برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با […]