بیشتر بخوانید

کارگاه تکنیک ارتباط موثر با مشتری برگزار شد

کارگاه تکنیک ارتباط موثر با مشتری برگزار شد به گزارش گروه مدیریت و امور مالی پرديس فناوري كيش، در روزپنجشنبه مورخ هفتم مرداد ماه نود و هشت، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار گردید .اين کارگاه يك روزه توسط آقای دکتر میرعابدینی تدريس شد و شركت كنندگان محترم از ساعت ۹:۰۰ الي ١7:0٠ […]

بیشتر بخوانید

کارگاه تکنیک ارتباط موثر در جذب پول،مشتری و موفقیتNLP

کارگاه تکنیک ارتباط موثر در جذب پول،مشتری و موفقیتNLP کد کارگاه :۱۵۱۵ پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مدیریت: کارگاه تکنیک ارتباط موثر در جذب پول،مشتری و موفقیتNLP با موفقیت دو قدم فاصله دارید : از شما ثبت نام در دوره مهارتهای بیانی و هوش هیجانی از ما تضمین آینده موفق شما […]

بیشتر بخوانید

تکنیک ارتباط موثر در جذب پول،مشتری و موفقیتNLP

کارگاه تکنیک ارتباط موثر در جذب پول،مشتری و موفقیتNLP کد کارگاه :۱۵۱۵ پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مدیریت: کارگاه تکنیک ارتباط موثر در جذب پول،مشتری و موفقیتNLP با موفقیت دو قدم فاصله دارید : از شما ثبت نام در دوره مهارتهای بیانی و هوش هیجانی از ما تضمین آینده موفق شما […]

بیشتر بخوانید

NLP ان ال پی چیست؟

NLP ان ال پی چیست؟ پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مدیریت: امروزه روشهاي متعددی در مباحث تعالی فردی و روانشناسی بكار گرفته ميشود. يكي از اين علوم، برنامه ريزی عصبی كلامی يا ان ال پی است. ما قصد داريم مقدمه و كاربردهای آن در تجارت، درمان، دستیابی به اهداف و… را […]