کارگاه مدیریت اجرایی کسب وکار

پردیس فناوری کیش طرح ملی مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت _گروه مدیریت اجرایی کسب وکار کارگاه مدیریت اجرایی کسب وکار کد:1516 سرفصل کارگاه مدیریت اجرایی کسب وکار: آشنایی با برنامه ریزی های حوزه کسب وکار تکنیک های فعالیت تیمی وگروهی بازاریابی وفروش اینترنتی وحضوری داده کاوی وبهره گیری از بانکهای اطلاعاتی استراتژیطراحی وتوسعه محصول با […]