کول مستر مینی کیس MasterCase H100 Mini ITX را رونمایی کرد.

پردیس فناوری کیش-طرح مشاوره تخصصی صنعت ومدیریت -گروه فناوری اطلاعات وارتباطات بازدید 107