آشنایی با میگو

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_دپارتمان شیلات(میگو) مقدمه :   سخت پوستان Shell fish شامل نرم تنان ، Mollusks و كروستاسه آ Crustaceans ميباشد . نرم تنان خود شامل صدف خوراكي Oyster ، حلزون هاي دوكفه اي و صدف هاي باريك كه در داخل يك لاك يا صدف سخت از كربنات كلسيم زندكي […]