بیشتر بخوانید

دوره آنلاین ITIL

کیش تک برگزار می کند: کیش تک پیشرو در آموزش: برگزاری دوره ی انلاین  ITIL مطابق سر فصل بنیاد QAxelos چکیده: اشنایی با مدیریت خدمات فناوری اطلاعاتدر سازمان ها آشنایی با اصول و مفاهیم مرتبط با چرخه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر ITIL درک واژگان فنی در حوزه ITIL آشنایی با چرخه مدیریت خدمات […]