متا مدل هوش مصنوعی جدیدی توسعه داده است

متا یک مدل هوش مصنوعی توسعه داده است که می‌تواند به‌طور خودکار نقل‌قول‌ها را در مقیاس بزرگ بررسی و صحت آن‌ها را تأیید کرد. علاوه‌براین زمانی‌که متنی با منبع ضعیف پیدا کند، نقل‌قول‌های جایگزین‌ را پیشنهاد خواهد کرد.