کارگاه آینده پژوهی سازمان های تجاری

کارگاه آینده پژوهی، قبل از هر چیز، میوه ای دارد به نام «آینده آگاهی». آگاهی از آنچه ممکن است در آینده روی دهد و بر زندگی شما، خانواده ی شما، شغل شما یا کسب‌وکار شما تاثیر بگذارد، تاثیرهایی که می‌توانند سازنده، فرصت ساز یا مخرب و تهدیدساز باشد در واقع، پاره‌ای از وظیفه‌ی آینده‌پژوهی «پیش بینی آینده» است، که به شناخت و آگاهی از آینده کمک می‌کند؛ آینده‌ای که به واسطه‌ی «تغییرات جهانی پرشتاب» چندان شباهتی به امروز و دیروز نخواهد داشت.