دوره آموزش آنلاین مربیگری فوردی پرو “4Dpro”

دوره آموزش آنلاین مربیگری فوردی پرو (4Dpro) ، فرایندی است که در آن هماهنگی یک سری زمینه سازی های کاربردی نتایج، برنامه های سیستماتیک و طراحی برنامه های منظم آماده سازی، عملکرد فرد یا تیم در رقابت ورزشی را بهبود می بخشددر کیش تک و رهیاران ال ام اس