بیشتر با گوگل درایو آشنا شوید

پردیس فناوری کیش _طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات:اگر تنها توقعتان از گوگل درایو صرفا فضایی راکد برای نگه‌داری‌ فایل‌