کارگاه آموزشی دیجیتال مارکتینگ

پردیس فناوری کیش– طرح ملی مشاوره– متخصصین صنعت ومدیریت– دپارتمان کسب و کار  برگزار میکند: کارگاه آموزشی دیجیتال مارکتینگ   تخفیف  ویژه ۴۰%دهه فجر کارگاه آموزشی دیجیتال مارکتینگ(بازاریابی دیجیتال) چیست؟  بازاریابی دیجیتال به معنای دستیابی به اهداف بازاریابی با استفاده از روشها و ابزارهای تکنولوژی دیجیتال.  دیجیتال مارکتینگ مجموعه فعالیتهایی می باشد که در وب سایت خود، […]