دوره ی گزارشگری ورزشی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاورین متخصص_گروه ورزشی تا حالا چند دفعه شده که بشینید پای تلوزیون و از دست گزارشگر کلافه بشید؟ عشق به گزارشگری از همون بچگی تو قلب ماها شکل گرفت. از همون گل‌کوچیک بازی کردن‌های توی کوچه. حالا بزرگ شدیم و ورزشمون احتیاج به گزارشگرای حرفه‌ای و تازه نفس داره. شاید وقتشه که جدی جدی دست به کار بشیم و روی خودمون سرمایه‌گزاری کنیم.