دوره hse چه کاربردی دارد

دوره hse چه کاربردی دارد پردیس فناوری کیش-طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت-گروه محیط زیست HSE حرف اول كلمات Health ( بهداشت ) ، Safety ( ايمني ) و Environment ( محيط زيست ) است كه متولي و عهده دار كليه مسائل مربوط به بهداشت كار ، صنعتي و محيط ، ايمني و آتش نشاني […]